Simrad 27-26/21

Transducer 27-26/21

Simrad 27-26/21 er en
27 kHz "dobbeltstråle" ekkoloddsvinger

Simrad 27-26/21 gir deg to stråler ved hjelp av 45 "Tonpilz" elementer. De to strålene, en smal og en bred, bruker henholdsvis 45 og 21 av disse elementene. Svingerhuset er laget av fiberglass forsterket med polyester (såkalt GRP), og det er laget for å installeres i et stålblister.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home