Simrad SX90 Sonar for fiskeleting

Funksjoner og muligheter

Simrad SX90 gir deg en rekke imponerende og avanserte operative funksjoner og muligheter.

Brukervalgt strålebredde

Simrad er ofte først ute med nye og nyttige sonarfunksjoner. Nå kan vi tilby brukervalgt strålebredde.

Denne funksjonen gir deg bedre rekkevidde og bedre oppløsning i den horisontale presentasjonen.

Når du leter etter fisk på store avstander vil du sette strålebredden til "Smal" for å øke rekkevidden. Når fisken kommer nærmere vil du korte ned på avstandsområdet, og da kan du automatisk la sonaren velge "Normal" eller "Bred" strålebredde. Eventuelt kan du velge innstilling selv.

Simrad

  1. Bred stråle
  2. Normal stråle
  3. Smal stråle


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home