Simrad FS25

FS System

Sanntids trålovervåking for effektiv tråling

Simrad FS25 tilbyr et unikt sanntids overvåkingssystem for spesifikke typer fiskerier. Dette er det perfekte kabelbaserte systemet som lar deg overvåke trålen i både vertikal og horisontal retning.

Ved hjelp av Simrad FS25 kan du hente sanntids bilder både fra sonarhodet og fra andre sensorer på trålen opp til broa. Dette sonarsystemet hever kvaliteten på den jobber du gjør, gir deg bedre effektivitet, og reduserer tiden det tar.

FS25 Trawl sonar display

I tillegg vil den horisontale scanningsonaren på Smrad FS25 vise deg hva som skjer og hvordan fisken oppfører seg foran trålåpningen. Du kan også måle avstanden mellom tråldørene, se etter grunner og ujevnheter på bunnen for å unngå skjær, og styre unna eventuelle ansamlinger av stein som kan skade redskapen.

Den vertikale sonarstrålen fra Simrad FS25 lar deg følge med alt som skjer på bruket. Den viser fram de forskjellige målene i vertikalplanet, den gir deg lokalisering av stimer, trålens posisjon i forhold til bunnen, samt geometrien til trålen. De øvrige sensorene som er tilkoplet gir deg trålens dybde og vannets temperatur. Du kan i tillegg hente inn informasjon fra hele fire fangstsensorer, som forteller deg når trålposen fylles opp med fisk.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home