Simrad ES120-7C

Data sheet
Simrad ES120-7C

Simrad ES120-7C er en 120 kHz ‘split beam’ ekkoloddsvinger

Simrad ES120-7C er en 120 kHz ‘split beam’ kompositt ekkoloddsvinger med stor båndbredde. Dette gir en fin dybdeoppløsning, hvilket er viktig for deteksjon av enkeltfisk, og for målstyrkemålinger. Svingeren har fire kvadranter.

Nøkkelspesifikasjoner

Disse spesifikasjonene gjelder når de fire kvadrantene er koplet i parallell.

Merk at disse tekniske spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.

Typiske bruksområder

Simrad ES120–7C


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home