Simrad 50/200 Combi D

Echo sounder transducer

Simrad 50/200 Combi D er en 50 og 200 kHz tofrekvent enkeltstråle svinger

Simrad 50/200 Combi Dsvingeren kombinerer to svingere og en temperatursensor i ett enkelt hus. Huset er er strømlinjeformet for å muliggjøre montering under skroget på små båter.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home