Simrad SH90 Sonar for fiskeleting

Funksjoner og muligheter

Simrad SH90 gir deg en rekke imponerende og avanserte operative funksjoner og muligheter.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home