Simrad SX90 Sonar for fiskeleting

Bunnutstyr for Simrad SX90 sonar

Simrad SX90 fiskerisonar kan leveres med ett av følgende bunnutstyr.

Simrad SX95 Bunnutstyr

Simrad SX95 bunnutstyr er beregnet for mindre fartøyer.

Den lar deg senke svingeren 1 meter under montasjebrønnen. Maksimal hastighet med svingeren helt ute er 12 knop.

Simrad SX95

Svingeren senkes og heises ved fjernkontroll fra broa. En Ethernet-kabel brukes mellom bunnutstyrets Motorkontrollenhet og sonarens Sender- og Mottakerenhet. Hvis strømmen blir borte kan svingeren heises ved hjelp av en sveiv.

 1. Sveiv for manuell senking og heising
 2. Identifikasjonsskilt
 3. Heisemotor
 4. Motorkontrollenhet (Motor Control Unit)
 5. Heiseenhet
 6. Hylse for svingerrør
 7. Montasjeflens
 8. Montasjebrønn
 9. Svinger
 10. Svingerkabel
 11. Svingerrør
 12. Lufteventil
 13. Zinc-anoder


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home