Ekkoloddsvingere

Godkjente bunnstoff

Dette er vår liste over godkjente bunnstoff for svingere på sonarer og ekkolodd. Les alltid bunnstoffprodusentens dokumentasjon for informasjon om påføring og eventuelle merkander om bruk.


Viktig informasjon

Du må ikke male svingeren med vanlig bunnstoff for skipsskrog. Du må bare bruke de bunnstoffene som spesifiseres på denne siden.

Du må ikke bruke verktøy av metall eller høytrykksspyler for å rengjøre svingeren.


Jotun

Address: P.O.Box 2021, N-3248 Sandefjord, Norway

Website: www.jotun.com

Primer: Safeguard Universal ES

Apply 80 µm wet film thickness (50 µm dry film thickness).

Paint: Sea Quantum Ultra S

Apply 250 µm wet film thickness (125 µm dry film thickness).

Data sheets and application guides can be downloaded from:

International Marine Coatings

Address: Stoneygate Lane, Felling, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 0JY, United Kingdom

Website: www.international-marine.com

Vi kan ikke holdes ansvarlige for innholdet på tredje parts websider, selv om vi linker til disse sidene. Vennligst gi oss en tilbakemelding hvis du finner ødelagte linker eller sider med upassende innhold.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home