Simrad 710-36E

Simrad 710-36E

Simrad 710-36E er en 710 kHz enkeltstråle ekkoloddsvinger

Simrad 710-36E er en 710 kHz enkeltstråle ekkoloddsvinger i et lite hus. Svingeren er beregnet for portable ekkolodd, og for nivåmålinger inne i tanker.

Nøkkelspesifikasjoner

Merk at disse tekniske spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.

Typiske bruksområder

Simrad 710-36E


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home