Simrad 12-16/60 Ekkoloddsvinger

Simrad 12-16/60  er en 12 kHz, enkelt- eller dobbelt-stråle ekkoloddsvinger

Transducer 12-16/60

Ekkolodd svingeren Simrad 12-16/60 er en 12 kHz dobbeltstråle svinger med 19 "tonpilz" elementer. Du kan kople opp svingeren som enkeltstråle eller dobbeltstråle.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.

Ordenummer

(*) Disse delene må bestilles separat.

Dokumenter og installasjonstegninger

Følgende dokumenter og installasjonstegninger kan lastes ned på PDF og/eller DWG format.

 1. [107783] Disse delene må bestilles separat.
 2. [110090] Ståltank
 3. [109506] Arktisk tank
 4. [088814] Monteringsring
 5. [088815] Monteringsbeskrivelse
 6. [088759] Monteringsprosedyre
 7. [341962] Matrielldeklarasjon

Hvordan hente ut DWG filer

Så fremt formatene finnes er hver tegning gjort tilgjengelig på både PDF og DWG format. Når DWG finnes, er denne filen lagt inn i PDF-filen som et vedlegg.

 1. Last ned og åpne PDF-filen på vanlig måte.
 2. Legg merke til "Vedlegg" ikonet nederst i venstre hjørne.
 3. Klikk på "Vedlegg" ikonet for å åpne listen med vedlegg.
 4. Klikk på DWG filen som ligger der, og velg ønsket aksjon på menyen rett over listen.

SIMRAD

 1. "Vedlegg" ikon
 2. Meny: Åpne eller lagre vedlegget


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home