Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Deteksjon av fangstmengde

En egen sensor er utviklet for måling av fangstmengde. Den er plassert på trålposen og registrerer at maskene utvider seg. Mange trålere velger å plassere to eller tre senorer på trålen for følge nøyaktig med hvordan trålposen fyller seg.

PI Fangst

PI Fangst sensoren er utviklet for å måle fysiske endringer. Plasser sensoren over trålposen. Når posen fylles med fisk vil maskene utvide seg, og dette blir registrert av sensoren.


Avstandsmålinger detekterer også fangst

Når trålposen fylles med fisk vil også tråldørene trekke seg sammen på grunn av den økte tyngden. Dette vil detekteres av avstandssensoren på tråldøren.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home