Simrad ES120-2,5x10

120 kHz split beam echo sounder transducer

Simrad ES120-2,5x10 er en 120 kHz "split beam" ekkoloddsvinger

Simrad ES120-2.5x10 er en 120 kHz "split beam" ekkoloddsvinger bestående av 172 piezokeramiske elementer distribuert over fire kvadranter. Svingerens strålemønster har et elliptisk tverrsnitt, og sidelobene i vertikalplanet er svært lave. Simrad ES120-2.5x10 egner seg godt for horisontale avstandsmålinger på grunt vann ved hjelp av den smale strålen i vertikalplanet.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Disse spesifikasjonene gjelder når de fire kvadrantene er koplet i parallell. Merk at spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home