Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Hvor mange sensorer kan jeg bruke?

Antall sensorer du kan bruke er avhengig av hva slags PI operatørenhet du har installert.

Vær oppmerksom på at hvis du bruker "doble" sensorer vil disse legge beslag på to målinger på din PI operatørenhet.

Hvis du trenger å øke antall målinger (og sensorer) kan du kjøpe en ekstra operatørenhet. Du kan da doble antall målinger. Begge operatørenhetene koples mot den samme hydrofonen ved hjelp av en enkel koplingsboks.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home