Simrad PI Notsonde

Simrad PI

Numerisk presentasjon

På PI skjermen må du bruke to kanaler for å motta informasjon fra NotSonden. Dybde og høyde blir da vist med med tydelige tall på den numeriske fremvisningen. Hvis dybden eller høyden øker eller minker blir dette vist med to piler som indikerer retning, samt et nummer som gir deg endring i meter pr. minutt. For å betrakte dybde- og høydeendringer som en funksjon av tid kan du også vise frem dataene som en markørlinje på den grafiske fremvisningen.

(A) Sensor identifikasjon

(B) Måleenhet

(C) Dybde

(D) Dybdeendring pr minutt

(E) Pilen nedover viser at dybden øker

(F) Visuell alarm

(G) Indikator som lyser hver gang sensoren sender informasjon

(H) Symbol som indikerer interferens

(I) Høyde

(J) Høydeendring pr minutt

(K) Piler som peker "ut" betyr at dybden øker, piler som peker "inn" betyr at høyden minker


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home