Simrad ES120-7DD

Echo sounder transducer

Simrad ES120-7DD er en 120 kHz "split beam" ekkoloddsvinger

Simrad ES 120-7DD er en "split-beam" svinger bestående av 76 piezo-keramiske elementer fordelt over fire kvadranter. Svingeren er utviklet for å kunne installeres på dypt vann, og kan installeres helt ned til 1500 m.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Disse spesifikasjonene gjelder når alle de fire kvadrantene er koplet i parallell. Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home