Simrad SX90 Sonar for fiskeleting

Installasjonstegninger

Dimensjons- og produksjonstegninger er tilgjengelige i PDF og DWG formatene. Disse tegningene kan lastes ned.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home