Simrad PI Avstand Fangstkontrollsensor

Simrad PI Avstand

Montering

For å kunne måle nøyaktig avstand må de to sensorene monteres på tråldørene. Dette skjer ved hjelp av spesielle adaptere.

Det er svært viktig at beskyttelsesburene blir laget riktig, og at adapterne til sensorene blir riktig montert.

Det er av avgjørende betydning at de to sensorene "ser" hverandre slik at den akustiske linken mellom dørene virker. Hvis adaptere og/eller sensorer blir plassert skjevt i forhold til hverandre vil dette påvirke systemets operative egenskaper. Vi anbefaler på det sterkeste at installasjonen av adapterne blir planlagt og utført med stor grad av nøyaktighet.

SIMRAD

  1. PI Avstand sensoren er montert på babord tråldør.
  2. PI Remote (eller PI Remote/Dybde) sensoren er montert på styrbord tråldør.
  3. Kommunikasjonslink mellom PI Avstand sensoren og PI hydrofonen under fartøyet, brukes for å sende opp avstanden mellom tråldørene.
  4. Kommunikasjonslink mellom PI Remote/Dybde sensoren (hvis denne er i bruk) og PI-hydrofonen under fartøyet brukes for å sende opp dybdedata.
  5. En tverrgående kommunikasjonslink mellom de to sensorene brukes for å måle avstanden.
  6. Tråldørens vinkel. Adapterne må monteres tilpasset denne vinkelen slik at de to sensorene "ser" hverandre.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home