Simrad SX90 Sonar for fiskeleting

Funksjoner og muligheter

Simrad SX90 gir deg en rekke imponerende og avanserte operative funksjoner og muligheter.

Presentasjon av "Dobbel" modus

Når du aktiverer en av de "doble" modusene får du faktisk "to sonarer i en".

Hver sonarpresentasjon kan da innstilles med individuelle frekvenser, tiltvinkler, avstandsområder, forsterkning og filtre.

Presentasjonen kan du organisere horisantalt eller vertikalt etter hva du synes er best. I dette eksempelet er også menyen gjemt unna.

Simrad


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home