Simrad SX90 Sonar for fiskeleting

Funksjoner og muligheter

Simrad SX90 gir deg en rekke imponerende og avanserte operative funksjoner og muligheter.

Dobbel stråle

Kombinasjonen av horisontale og vertikale stråler gjør at du vil se en fiskestim både ovenfra og fra siden samtidig.

Det er derfor ikke nødvendig å passere over en stim for å undersøke den vertikale spredningen på et ekkolodd.

Simrad


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home