Simrad ES333-7C

Simrad ES333-7C Echosounder transducer

Simrad ES333-7C er en
333 kHz "split beam" ekkoloddsvinger

Simrad ES333-7C er en "split-beam" komposittsvinger med stor båndbredde. Dette gir fin dybdeoppløsning, hvilket er viktig for detektering av enkeltfisk og for målstyrkemålinger. Svingeren har fire kvadranter.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

Spesifikasjonene gjelder med en 100 W puls når alle de fire kvadrantene er koplet i parallell. Merk at spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home