Simrad SX90 Sonar for fiskeleting

Bunnutstyr for Simrad SX90 sonar

Simrad SX90 fiskerisonar kan leveres med ett av følgende bunnutstyr.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home