Simrad SX90 Sonar for fiskeleting

Funksjoner og muligheter

Simrad SX90 gir deg en rekke imponerende og avanserte operative funksjoner og muligheter.

Simrad

Brukerinnstillinger

En sonar sentralt plassert på broa vil ofte ha mange brukere. Hver bruker har da ofte sine favorittinnstillinger.

På denne sonaren kan du lagre disse innstillingene, og deretter hente dem fram igjen når du er ansvarlig for operering. Dette sparer verdifull tid fordi personlige valg som farger, parametre og innstillinger kun er noen "klikk" av gårde.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home