Simrad ITI

Simrad ITI

Full kontroll over trålen og fangstsituasjonen

Normalpresentasjonen på Simrad ITI gir deg med et blikk total oversikt over trålen og fangstsituasjonen.

Presentasjonen er delt i i tre felt:

l tillegg vil ekkoloddets dekningsområde ved den aktuelle tråldybden vises.

SIMRAD ITI

Normalpresentasjonen på Simrad ITI


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home