Simrad ES200-7

Echo sounder transducer

Simrad ES200-7 er en 200 kHz "split beam" ekkoloddsvinger

Simrad ES200-7 er en "split-beam" komposittsvinger med stor båndbredde. Dette gir fin dybdeoppløsning, hvilket er viktig for detektering av enkeltfisk og for målstyrkemålinger. Svingeren har fire kvadranter.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Spesifikasjonene gjelder når alle de fire kvadrantene er koplet i parallell. Merk at spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home