Simrad EK60 Vitenskapelig ekkolodd

Simrad EK60

Systemdiagram

Et standard Simrad EK60 vitenskapelig ekkoloddsystem består av en svinger, en sender- og mottakerenhet og en prosessorenhet (datamaskin). I tillegg til dette blir EK60 levert med programvare for ekkoloddet og for post-prosessering av data.

Et komplett EK60-system består av:

Annen programvare for post-prosessering kan tilbys fra tredjepart leverandører.

Her ser du et typisk Simrad EK60-system. Dette består av følgende komponenter:

  1. Fargeskjerm
  2. Prosessorenhet (PC)
  3. Ethernet switch (kommersiell)
  4. Sender- og mottakerenheter (General Purpose Transceiver (GPT))
  5. Svingere

Simrad EK60


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home