Simrad 38/200 Combi W

Echo sounder transducer

Simrad 38/200 Combi W er en 38 og 200 kHz tofrekvent enkeltstråle svinger med spesielt brede stråler

Simrad 38/200 Combi Wer en 38 og 200 kHz dobbeltfrekvens enkeltstråle svinger (38 and 200 kHz), og begge strålene har brede stråler (31°). Dette gjør at svingeren ved hjelp av den høye frekvensen passer spesielt godt for å finne fisk på grunt vann. Ved bruk av begge frekvensene er den også svært effektiv for å finne bunnfisk helt fra grunt vann og til flere hundre meter. Svingeren er ikke egnet for vitenskapelig bruk.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.

Merk: Svingeren være nedsenket i vann før du kopler til sendereffekt. Hvis du sender ("pinger") i luft vil svingeren ødelegges permanent.

Ordrenummer

(*) Disse gjenstandene må bestilles separat.

Installasjonstegninger

Følgende tegninger kan lastes ned.

  1. [208889] Outline dimensions (*)
  2. [208846] Mounting ring
  3. [204677] Clamping ring
  4. [204678] Mounting arrangement

(*) Denne tegningen er ikke tilgjengelig i DWG format.

Klikk her for å laste ned tegninger og dokumenter.

Hvordan hente ut DWG filer

Så fremt formatene finnes er hver tegning gjort tilgjengelig på både PDF og DWG format. Når DWG finnes, er denne filen lagt inn i PDF-filen som et vedlegg.

  1. Last ned og åpne PDF-filen på vanlig måte.
  2. Legg merke til "Vedlegg" ikonet nederst i venstre hjørne.
  3. Klikk på "Vedlegg" ikonet for å åpne listen med vedlegg.
  4. Klikk på DWG filen som ligger der, og velg ønsket aksjon på menyen rett over listen.

SIMRAD

  1. "Vedlegg" ikon
  2. Meny: Åpne eller lagre vedlegget


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home