Vitenskapelige applikasjoner

Spredning av fisk om natten, vertikal akustisk stråle

Dette ekkogrammet er laget om natten med en vertikal akustisk stråle.

Eksempler på spredning av fisk:

Simrad EY60 scientific echo sounder

Ekko fra fisk kan nå sees tydelig i åpent vann og nær overflaten. Dette er hensiktsmessige forhold når akustiske målinger brukes for å estimere bestanden. Imidlertidig er det viktig å være klar over at den øverste delen av vannmassene er vanskelig å måle, samt at fisk kan rømme når de oppdager at båten kommer. En løsning på dette er å plassere svingeren slik at den akustiske strålen peker horisontalt bortover under vannskorpen. Da vil fisk nær overflaten bli detektert og lagt til estimatet over totalbestanden.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home