Vitenskapelige applikasjoner

Spredning av fisk på dagtid, vertikal akustisk stråle

Ekkogrammet vist her er tatt opp på dagtid med en vertikal stråle. Det er enkelt å se ansamlinger av fisk nær bunnen av vannet.

Eksempler på spredning av fisk:


Simrad EY60 scientific echo sounder


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home