Simrad SH90 Sonar for fiskeleting

Funksjoner og muligheter

Simrad SH90 gir deg en rekke imponerende og avanserte operative funksjoner og muligheter.

Stabilisering av strålen

Når strålestabilisering er påslått vil både horisontale og vertikale stråler bli elektronisk justert for å kompensere for fartøyets rull og stamp.

Dette gjør at sonaren vil kunne låses på et gitt mål uavhengig av fartøyets bevegelser i sjøen. Du vil alltid ha et klart og tydelig bilde på skjermen.

For å øke nøyaktigheten på strålestabiliseringen kan du kople til en dedikert bevegelsessensor (Motion reference unit (MRU)).

SIMRAD


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home