Simrad ES120-4x10

Echo sounder transducer

Simrad ES120-4x10 er en 120 kHz "split beam" ekkoloddsvinger

Simrad ES120-4x10 er en "split beam" ekkoloddsvinger med 108 piezokeramiske elementer organisert i fire kvadranter. Strålemønsteret har et elliptisk sverrsnitt med en spesielt smal stråle i vertikalplanet. Sidelobene i vertikalplanet er også svært lave. Svingeren er derfor svært godt egnet for horisontale målinger på grunt vann.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Disse spesifikasjonene gjelder når alle de fire kvadrantene er koplet i parallell. Merk at spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home