Simrad ES120-7G

Echo sounder transducer

Simrad ES120-7G er en 120 kHz "split beam" ekkoloddsvinger

Simrad ES120-7G er en "split beam" svinger bestående av 76 piezo-keramiske elementer organisert i fire kvadranter. Huset er lite og kompakt, og beregnet for portable ekkolodd.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Disse spesifikasjonene gjelder når alle de fire kvadrantene er koplet i parallell. Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home