Vitenskapelige referanser

"FRV Scotia"

"FRV Scotia" er et skotsk forskningsfartøy. Det er utstyrt med vitenskapelige ekkolodd og sonarer fra Simrad.


"FRV Scotia" eies og opereres av "Fisheries Research Services (FRS)" Dette er en organisasjon underlagt "Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department (SEERAD)".

Photo courtesy of Marlab, used with permission

Bilde med velvillig tillatelse fra MARLAB.

FRS tilbyr vitenskapelig og teknisk ekspertise og råd til myndighetene når det gjelder fiskeri både til havs og i ferskvann, samt innen akvakultur og beskyttelse av marint liv. Organisasjonens forskningsfartøy gjør en viktig innsats for å vurdere fiskebestanden og for å forske på marint liv og miljø.

Simradsystemer ombord på "FRV Scotia"

"FRV Scotia" er utstyrt med følgende produkter fra Simrad:

Andre Kongsberg Maritime systemer på "FRV Scotia"

I tillegg til de vitenskapelige systemene fra Simrad er "FRV Scotia" også utstyrt med følgende Kongsberg Maritime systemer:

Eksterne linker

For ytterligere informasjon, bruk disse eksterne linkene.

Alle linkene åpner nye vindu. Vi kan ikke holdes ansvarlige for innholdet på tredje parts websider, selv om vi linker til disse sidene. Vennligst gi oss en tilbakemelding hvis du finner ødelagte linker eller sider med upassende innhold.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home