Simrad PI Geometri

Simrad PI

Numerisk presentasjon

Den numeriske presentasjonen av PI Geometri sensorens data vil automatisk vises i de relevante skjermmodusene. Siden dette er en “dobbel” sensor vil to numeriske presentasjoner benyttes for å vise frem informasjonen. To gule rektangler med samme nummer indikerer at informasjonen kommer fra samme sensor.

I dette eksempelet er de to responderne posisjonert med identiske avstander fra PI Geometri sensoren. Redskapen er i balanse, og justeringer er unødvendig.

(A) Sensor identifikasjon

(B) Måleenhet

(C) Avstand

(D) Avstandsendring pr. minutt

(E) Piler som peker “ut” betyr at avstanden øker, mens piler som peker “inn” betyr at den minker.

(F) Visuell alarm

(G) Indikator som lyser hver gang sensoren sender informasjon

(H) Symbol som indikerer interferens

(I) Identifikasjon av dobbel sensor


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home