Simrad 38/200 Combi C

38/200 Combi C

Simrad 38/200 Combi C er en 38 og 200 kHz tofrekvent enkeltstråle svinger

Simrad 38/200 Combi C svingeren kombinerer to svingere og en temperatursensor i ett enkelt hus. Huset er er strømlinjeformet for å muliggjøre montering under skroget på små båter.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Merk! Svingerkabelen må ikke komme i kontakt med olje eller andre oljeholdige væsker.

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home