Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Sensorlokator

Velg hvilke trål- eller notparametre du trenger å overvåke, eller hva slags redskap du ønsker å monitorere.Hvilke parametre ønsker du
å overvåke?

Hva slags fiskeredskap ønsker
du å overvåke?


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home