Simrad EK15 Universelt vitenskapelig ekkolodd

Simrad EK60

Ekkoloddet Simrad EK15 er utviklet for et stort antall bruksområder, og for både portable og stasjonære installasjoner.

Dette skjermbildet (i avspillingsmodus) viser fisken i en merd på et typisk fiskeoppdrettsanlegg. Svingeren er plassert i bunnen av buret “ser” oppover, og EK15 har blitt satt i tilsvarende presentasjonsmodus. Opp til 15 merder kan overvåkes ved hjelp av ett enkelt Simrad EK15 system.

Simrad EK15

English |  Español |  Français |  Norsk |  Pусский | 


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home