Simrad 200-7G

Echo sounder transducer

Simrad 200-7G er en 200 kHz enkeltstråle ekkoloddsvinger

Simrad 200-7G er en 200 kHz enkeltstråle ekkoloddsvinger i et lite hus. Svingeren er beregnet til portable ekkolodd og for nivåmålinger i tanker.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home