Utgåtte sonarer for fiskeleting

Sonarene som er beskrevet på disse sidene er tatt ut av produksjon.

Kun et begrenset antall av våre utgåtte sonarsystemer er beskrevet her. For eldre systemer, se de dokumentene som kan lastes ned. Såfremt dokumenter for eldre systemer er tilgjengelige blir de lastet opp på forespørsel.

Merk at dokumenter pg produktbeskrivelser for utgåtte sonarsystemer kun ligger på våre engelske sider.

Dokumenter

ProdukterCopyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home