Simrad PX MultiSensor  Fangstkontrollsensor

Avstandsmålinger

Nå du skal måle avstand vil alltid to sensorer jobbe parvis. En er en “avstand”-sensor, mens den andre kalles en “remote”. Avhengig av sensortype kan begge disse sensorene også tilby andre målinger.

Bruk

Bruk en “avstand”–sensor på babord tråldør og en “remote” på styrbord dør. Begge sensorene monteres i spesielle holdere, men du kan også montere dem i tauverk eller kjetting ved hjelp av karabinkroker og tauverk.

“Avstand”-sensoren kommuniserer med “remote” ved hjelp av en egen tverrgående akustisk link. Ved hjelp av denne linken kan den nøyaktige avstanden mellom sensorene måles. Informasjonen sendes opp til PI-systemet om bord av “avstand”-sensoren.

Som du sikkert er klar over er avstanden mellom tråldørene en viktig faktor for å holde trålen stabil og i balanse for å oppnå best mulig fangst. Dørenes oppførsel og stabilitet mens trålen settes ut og dras inn blir også overvåket av dette sensorparet.

Det er mange som påstår at dette er en av de viktigste målingene du kan utføre på redskapen for å oppnå effektivt fiske.

SIMRAD


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home