Simrad 120-2x50

Echo sounder transducer

Simrad 120-2x50 er en
120 kHz "side scan" ekkoloddsvinger

Simrad 120-2x50 er en "side scan" svinger med smal stråle i lengderetningen og bred stråle på tvers.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home