Simrad ES38DD

Simrad ES38DD Echo sounder transducer

Simrad ES38DD er en
38 kHz "split beam" svinger utviklet for bruk på dypt vann

Simrad ES38DD er en 38 kHz "split beam" svinger bygget opp av 88 "tonpilz" elementer distribuert i fire kvadranter. Svingeren er fyllt med væske. Det tillater bruk ned til 1500 meter, hvilket gjør svingeren velegnet for tauede legemer.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home