Simrad ES70-11

Echo sounder transducer

Simrad ES70-11 er en
70 kHz "split beam" ekkoloddsvinger

Simrad ES70-11 er en "split beam" ("splittet stråle") svinger i et strømlinjeformet hus. Den kan monteres under skroget på fartøyet eller i et tauet legeme. Svingeren har 36 piezokeramiske elementer arrangert i fire kvadranter. Du kan også bruke Simrad ES70-11 som en enkeltstråle svinger hvis du seriekopler to og to kvadranter, og deretter parallellkopler dem.

Typiske bruksmråder

Nøkkelspesifikasjoner

(Disse spesifikasjonene gjelder når svingeren er koplet opp i enkeltstråle konfigurasjon. Merk at spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home