Simrad 50-18POR

Echo sounder transducer

Simrad 50-18POR er en 50 kHz portabel enkeltstråle svinger

Simrad 50-18POR er en 50 kHz portabel enkeltstråle svinger bygget inn i et kompakt rundt hus. Svingeren er utstyrt med en gjengebolt for lett å kunne festes på en stang eller tilsvarende midlertidig innretning

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home