Simrad PX MultiSensor  Fangstkontrollsensor

Down & Front (DF)

Simrad PX MultiSensor er tilgjengelig i to forskjellige utgaver:

De to navnene viser til den fysiske plasseringen av sensorens to målesvingere. På Down & Side (DS) sensoren peker disse svingerne sidelengs og nedover. På Down & Front (DF) sensoren peker de fremover og nedover. Begge sensortyper har dedikerte svingere rettet forover for å kommunisere med PI-systemet ombord på båten.

Simrad PX MultiSensor

Basisutgaven av Down & Front (DF) PX MultiSensor gir deg to valgfrie kombinasjoner av følgende målinger:

Ved hjelp av PX Configurator–programmet can du enkelt programmere sensoren til å gi deg de to målingene som du trenger.

Eksempler

  1. Du kan plassere en DF sensor på en tråldør for å måle dørens pitch-bevegelser. Samtidig vil den gi deg dørens høyde over havbunnen.
  2. Du kan plassere en DS sensor på babord eller styrbord tråldør for å måle dørens bevegelser – både roll og pitch.
  3. Du kan plassere en DF sensor på overtelna og la den kommunisere med to andre DF sensorer på de to tråldørene. På denne måten kan du måle trålens geometri.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home