Simrad PI Notsonde

Simrad PI

Montering på snurpenot

For å sikre stabil kommunikasjon med fartøyet og for å måle høyden er det svært viktig at PI NotSonde får henge vertikalt med toppen oppover, både når nota settes og når den trekkes inn.

Simrad PI SeineSounder

Fest sensoren til snurpevaieren med to separate kjettinger (A). Den ene enden av hver kjetting fester du først til en felles karabinkrok (B), som du henger på snurpevaieren. Den andre enden av hver kjetting festes til sensorens to øverste festeringer med to karftige skjøteledd.

Fest en ekstra vaier (C) mellom en festering for snurpevaieren eller et annet festepunkt som IKKE er på snurpevaieren og sensorens nederste festering. Bruk C-linker (D) øverst og et kraftig skjøteledd mot sensoren. Dette er en sikkerhetsline. Pass på at denne vaieren ikke hindrer sensoren i å svinge fritt!

Fjern sensoren før den dras gjennom kraftblokka! Pass på at annet festematriell koplet til sensorens festeringer ikke på noen måte kortslutter positive og negative ladebøyler.

Viktig: Ved bruk på snurpenot, bruk den LANGE sensornøkkelen.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home