Simrad PI Geometri

Simrad PI

Identifikasjon av "Mini-R" responderen

Simrad PI Mini-R er en "S-Type" sensor. Den er cirka 250 mm lang, 140 mm bred, og veier cirka 3 kg i luft. "Mini-R" responderen må brukes parvis: enten 1+3 eller 2+4.

Ordrenummer:

(A) Positiv lade- og festebøyle

(B) Negativ lade- og festebøyle

(C) Kommunikasjonslink fra responderen til PI Geometri sensoren.

(D) Identifikasjon av responderens plassering; styrbord eller babord.

(E) Her finner du sjøvannsdetektor og sensorens identifikasjonsetikett

Simrad

Simrad

(A) Posisjonsidentifisering. Rød farge identifiserer babord responder, mens grønn farge identifiserer styrbord responder.

(B) Denne informasjonen identifiserer hvilken sensor du har; PI-R1

(C) Ordrenummer hvis du må bestille en ny responder.

(D) Sjøvannsdetektor med offerskrue. Bolten som brukes vil gradvis slites ned. Sjekk med ujevne mellomrom for å fjerne irr, eller bytt den ut hvis den er slitt ned.

(E) Svinger for kommunikasjon med PI Geometri sensoren.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home