Simrad ES120-7F

Echo sounder transducer

Simrad ES120-7F er en 120 kHz "split beam" ekkoloddsvinger

Simrad ES120-7F er en "split-beam" svinger med 76 piezo-keramiske elementer fordelt over fire kvadranter. Denne svingeren kan også brukes som en enkeltstråle svonger. Dette gjøre ved å seriekople to og to kvadranter, og deretter parallellkople dem. Simrad ES120-7F har et strømlinjeformet hus velegnet for montering under skroget eller i tauede legemer.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Disse spesifikasjonene gjelder når svingeren er koplet opp i enkeltstråle konfigurasjon. Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home