Vitenskapelige applikasjoner

Portable vitenskapelige systemer for innsjøer

For bedømmelse av fisk, plankton og "macrophytes" i innsjøer er det vanlig å benytte små båter med mobilt utstyr. Ekkoloddets svinger settes da opp slik at den akustiske strålen sendes fra overflaten og ned mot bunnen.

For å undersøke fiskebestanden nær oveflaten er det vanlig å innrette svingeren slik at den akustiske strålen er horisontal.

Eksempler på spredning av fisk:

EY60 ekkolodd i praktisk bruk på en innsjø

De vanligste målingene som gjøres i innsjøer er for å estimere fiskebestanden. Ofte gjøres også slike målinger om natten, fordi fisken da trekker ut fra skjulte gjemmesteder og spres seg i vannet.

Etterprosessering

Programvaren Sonar 4 er spesielt beregnet til å estimere fiskebestand in innsjøer.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home