Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Konfigurering

Alle PI og PS sensorer kan konfigureres slik at de passer til ditt bruk. De viktigste innstillingene er kommunikasjonskanal og data oppdateringshastighet. For å endre disse parametrene må du bruke PI Configurator programmet.


Hvordan virker det?


Med en gang du senker en PI (eller PS) sensor ned i vann vil vanndetektoren automatisk skru på sensorens elektronikk. Kretsene inne i sensoren vil da starte målingene av f.eks. dybde eller temperatur. Når informasjonen er hentet inn vil sensoren sende denne til hydrofonen som er plassert under fartøyet ditt. Informasjonen blir sendt ved hjelp av en kodet akustisk link. De to viktigste innstillingene for denne kommunikasjonen er hvor ofte sensoren skal rapportere tilbake, og på hvilken kanal den skal gjøre det.

Alle sensorer som blir levert er på forhånd satt opp med fabrikkens innstillinger av data oppdateringshastighet og kommunikasjonskanal.


Endre en kommunikasjonskanal


Det kan melde seg et behov for å endre en kommunikasjonskanal, og det kan være flere grunner til dette.

Hver sensor som blir levert fra Simrad er satt opp med en standard kommunikasjonskanal. I noen tilfelle vil du finne ut at den forhåndsvalgte kanalen ikke passer i ditt oppsett, for eksempel hvis du bruker like sensorer. Kommunikasjonskanalen kan da endres. Dette er en avgjørelse du må ta basert på hvor mange sensorer du bruker, og hvor mange av disse som er av identisk type.


Endre oppdateringshastighet


Det kan tenkes at du har behov for å endre en sensors oppdateringshastighet, dvs hvor ofte den sender informasjon tilbake til PI systemet. En høy oppdateringshastighet gir deg informasjon ofte, men sensoren bruker mere strøm fra batteriet. Hvis det er ønskelig at batteriene skal vare lengst mulig må du derfor vurdere å sette ned oppdateringshastigheten.

Alle sensorer blir levert fra Kongsberg Maritime med en forhåndsinnstilt oppdateringshastighet. I noen tilfelle vil du sikkert finne ut at denne hastigheten ikke passer til ditt bruk. Det er en avgjørelse du må ta basert på de lokale forholdene.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home