Simrad ES120-7

Echo sounder transducer

Simrad ES120-7 er en 120 kHz "split beam" ekkoloddsvinger

Simrad ES120-7 er en "split beam" ekkoloddsvinger med 76 piezokeramiske elementer organisert i fire kvadranter.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Disse spesifikasjonene gjelder når alle de fire kvadrantene er koplet i parallell. Merk at spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home